Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Подолання розриву між нанотехнологіями та ринкомNMP-02-2015: Інтеграція нових наноматеріалів в існуючі виробничі лінії


Проблематика: Наноматеріали для підвищення продуктивності існуючих виробничих технологій, і надання нових функціональних можливостей продукції, зокрема

Важливо, що такі нові наноматеріали повинні бути впроваджені у виробництво і правильні контрольовані характеристики повинні бути створені і підтримуватися в промислових процесах.

Напрямки досліджень:

Пропозиції повинні включати проекти експлуатаційних і бізнес-планів, які будуть розроблені в подальшому.

При поданні проектної пропозиції необхідно вести активний пошук варіантів співпраці на всіх рівнях, зокрема можливостей для фінансування національними / регіональними науково-дослідними та інноваційними програмами і/або сукупного фінансування з Європейських структурних та інвестиційних фондів в рамках стратегії розумної спеціалізації (використання Smart Specialization Platform, Eye@RIS3 [1]).

Стартові робочі та бізнес-плани повинні містити пропозиції щодо такої співпраці чи та/або варіанти додаткового фінансування. Робочі плани та фінансові заходи розвиватимуться в ході реалізації проекту. Очікувані результати цих заходів, а також плановані подальші дії в цьому відношенні повинні бути описані в остаточному варіанті проектної пропозиції.

Очікувані результати:

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – інноваційні дії.

Реалізація цієї пропозиції можлива при 5-6 рівні технологічної готовності (TRL-Technology Readiness Level), цільовому рівні 7. Робота проекту передбачає реалізацію перехресних передових технологій (Cross-KET).

Планований обсяг вкладу від ЄС 5-8 млн EUR, проте не виключено подання та відбір пропозицій з іншим бюджетом.

[1] http://s3platform.jrc.ec.europa.eu ; the relevant Managing Authorities can be found at http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm

[2] EU Nano-safety strategy 2015-2020 and NanoReg project

Матеріали

Legal and Financial issues