Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Подолання розриву між нанотехнологіями та ринкомNMP-03-2015: Виробництво та контроль нанопористих матеріалів


Проблематика:

Постійно зростаючий інтерес до наноструктурованих пористих матеріалів зумовлюється широким спектром прикладних застосувань, підвищення ефективності яких можливе при умові контролю пористості на нанорівні. Нанопористі матеріали можуть характеризуватися різноманітною геометрією пор, структурою та хімічним складом і володіти унікальними поверхневими, структурними та об’ємними властивостями, які визначатимуть їх важливі застосування в різних областях. На сьогодні розроблено цілий ряд різних методів створення нанопористих матеріалів в лабораторних умовах, проте розширення масштабів виробництва та задоволення промислових потреб з одночасним забезпеченням вимог якості та економічної доцільності залишається проблемним.

Напрямки досліджень:

Проектні пропозиції повинні враховувати розробку і демонстрацію у відповідних промислових умовах надійного контролю над процесами і виробничими технологіями, спрямованими на отримання нанопористих матеріалів з контрольованим розподілом пор за розмірами, покращеними механічними властивостями, оптимізованою швидкістю собрції, різноманітними електрофізичними властивостями, особливими наперед заданими біо- , фото- або термохімічними / фізичними властивостями.

Пропозиції повинні продемонструвати ефективність розроблених підходів і технологій, через розробку пілотної лінії, спрямованої на виробництво прототипів та напівфабрикатів продукції. Розроблені процеси і пропоновані матеріали повинні відповідати рекомендаціям та стандартам, що відносяться до аспектів наноматеріалознавства.

Для цієї тематики пропозиції повинні включати чорновики стартових експлуатаційних і бізнес-планів, які будуть розроблятися в подальшому в пропонованому проекті. При поданні проектної пропозиції необхідно вести активний пошук варіантів співпраці на всіх рівнях, зокрема можливостей для фінансування національними / регіональними науково-дослідними та інноваційними програмами і/або сукупного фінансування з Європейських структурних та інвестиційних фондів в рамках стратегії розумної спеціалізації (використання Smart Specialization Platform, Eye@RIS3 [1]). Стартові робочі та та бізнес-плани повинні містити пропозиції стосовно такого співробітництва та/або додаткового фінансування. Робочі плани, плановані фінансові заходи розвиватимуться в ході реалізації проекту. Результати цих заходів, а також передбачувані подальші дії в цьому відношенні повинні бути описані в остаточному варіанті проектної пропозиції.

Очікувані результати:

Реалізація пропозиції можлива при 4-5 рівні технологічної готовності, цільовому рівні 6.

Робота проекту передбачає реалізацію перехресних передових технологій.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – інноваційні дії.

Реалізація цієї пропозиції можлива при 5-6 рівні технологічної готовності (TRL-Technology Readiness Level), цільовому рівні 7. Робота проекту передбачає реалізацію перехресних передових технологій (Cross-KET).

Планований обсяг вкладу від ЄС 5-8 млн EUR, проте не виключено подання та відбір пропозицій з іншим бюджетом.

[1] http://s3platform.jrc.ec.europa.eu ; the relevant Managing Authorities can be found at http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/in_your_country_en.cfm

[2] See Mandate M/461 addressed by the European Commission to CEN/CENELEC and ETSI. http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Nanotechnologies/Documents/M461.pdf

[3] EU Nano-safety strategy 2015-2020 and NanoReg project

Матеріали

Legal and Financial issues