Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Нанотехнології та новітні матеріали для ефективної охорони здоров'яNMP-11-2015: Наномедицина у лікуванні ракових захворювань


Проблематика:

Перехід до клінічних випробувань перспективних доклінічних наномедичних тестових концептів для терапії раку залишається серйозною проблемою Ключовим питанням є необхідність росту масштабів виробництва наноліків в рамках програми Good Manufacturing Practice (GMP) від доклінічних лабораторних до кількості, необхідної для клінічних випробувань.

Напрямки досліджень:

Проектна пропозиція повинна містити відповідний промисловим критеріям опис плану подолання різних бар'єрів (технологічні, питання інтелектуальної власності, конкурентоспроможність, дотримання комерційних і нормативних критеріїв з ефективності і токсичності) на шляху нового виду терапії до клінічного застосування.

Увага повинна бути приділена опису плану клінічних випробувань і майбутніх досліджень, а також комерціалізації продукту. Проектна пропозиція повинна містити стартовий план роботи експлуатації та бізнес-плани.

Очікувані результати:

Реалізація проекту можлива при технологічному рівні готовності 4-5 та цільовому рівні 6-7 [відповідно до Annex G].

Для цієї тематики, пропозиції повинні включати чорновики стартових робочих і бізнес-планів, які будуть розроблятися в подальшому в пропонованому проекті.

Діяльність за проектом – перехресні передові технології.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – науково-дослідні та інноваційні дії.

Розмір фінансування – 6-9 млн. євро.


Матеріали

Legal and Financial issues