Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Застосування нових матеріалів для забезпечення конкурентоспроможностіNMP-19-2015: Матеріали для важких умов експлуатації, у тому числі з додатковими покращеними функціональними можливостями


Проблематика:

Необхідність розробки матеріалів, які можуть застосовуватися в важких умовах експлуатації росте з розвитком технологій і вимог збільшення ефективності їх роботи у різних секторах економіки, таких як виробництво, енергетика, транспорт і зв'язок, глибоководні технології і т.д. Іншою важливою рушійною силою для формування новітніх функціональних можливостей, зокрема таких як самодіагностика і самовідновлення, є застосування при створенні матеріалів нанорозмірних і молекулярних включень та компонент. Це створює серйозну проблему для матеріалознавства, і вимагає фундаментального розуміння того, як обробка, мікроструктура, наноструктура та властивості такого матеріалу визначатиме ріст ефективності його роботи в порівняно жорсткіших умовах.

Загальна мета проектних пропозицій в рамках цієї тематики повинна полягати в розробці нових продуктів або компонентів із суттєвою зміненими ефективністю або продуктивністю експлуатації в порівнянні з існуючими аналогами при роботі, зокрема, в умовах радіоактивного опромінення, у високоагресивних середовищах, в умовах інтенсивного тертя, низької температури, глибоководних або космічних умовах чи інших екстремальних кліматичних умовах.

Напрямки досліджень:

Проектні пропозиції повинні стосуватися отриманню об’ємних матеріалів, що можуть функціонувати у агресивних середовищах без деградації властивостей, синтезу нових структур з корисними параметрами, керуванню хімічними реакціями, які типово ведуть до пошкодження, в напрямку до ініціації самовідновлювальних процесів.

Проектні пропозиції повинні застосовувати розрахункові методи (зокрема, з застосуванням теорії функціоналу густини, методів молекулярної динаміки) для виявлення динаміки пошкоджень деталей (зокрема, внаслідок одночасної дії тертя та корозії, або корозії та радіації), а також методи моделювання та прогнозування поведінки матеріалів, при їх роботі в екстремальних умовах. Стандартизація і / чи виробництво еталонних зразків також може бути розглянуте як інтегрована частина проектної пропозиції.

Докази ефективності пропонованого концепту з точки зору продукту та / або процесу повинні бути отримані в рамках виконання проекту, за винятком комерційно придатних прототипів, з переконливою демонстрацією можливостей масштабного задоволення промислових потреб. Економічна ефективність та комерційний потенціал інноваційних технологій порівняно з концептами, які на сьогодні наявні на ринку, можуть бути продемонстровані в процесі виконання проекту із залученням кінцевих користувачів. Екологічна стійкість і термін експлуатації пропонованих в проектних пропозиціях рішень також мають бути оцінені з особливим акцентом на використання ефективних матеріалів.

Очікувані результати:

Реалізація проекту можлива при технологічному рівні готовності 5 [відповідно до Annex G].

Пропозиції повинні містити план початку робіт та бізнес-плани.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – науково-дослідні та інноваційні дії.Матеріали

Legal and Financial issues