Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Застосування нових матеріалів для забезпечення конкурентоспроможностіNMP-22-2015: Волокнисті матеріали, що не застосовуються в тексильній промисловості


Проблематика:

Розробка нових підходів до покращення функціональних характеристик матеріалів важлива для сталого розвитку конкурентоспроможності Європи. Волоконні матеріали для створення високотехнологічних, високоякісних та високопродуктивних елементів та пристроїв за доступними цінами з покращеною безпекою і функціональністю являють собою новий виклик для матеріалознавства та інженерії.

Напрямки досліджень:

Пропозиції мають бути спрямовані на розробку інженерних волоконних матеріалів для новітніх високотехнологічних, інтелектуальних, високоякісних елементів і продуктів, які не призначені для технічного та промислового використання.

Нові підходи і технології виробництва розширять спектр промислового застосування таких матеріалів, з урахуванням при потребі питань стійкості, переробки, безпеки, енергетики, самоочищення або інших функцій. Портативні кінцеві продукти також можуть бути розглянуті. Для забезпечення актуальності досліджень на промисловому рівні, економічної ефективності та комерційного потенціалу інноваційних технологій в порівнянні концептуальними зразками наявними сьогодні на ринку, в процесі виконання проекту необхідно здійснити моніторинг сучасного стану цієї проблеми. Оцінка ринку повинна бути викладена в пропозиціях і розроблена в проектах, з рекомендаціями для майбутнього промислового застосування.

Докази ефективності пропонованого концепту з точки зору продукту та / або процесу повинні бути отримані в рамках виконання проекту, за винятком комерційно придатних прототипів, з переконливою демонстрацією можливостей масштабного задоволення промислових потреб. Проектні пропозиції присвячені моделюванню, класифікації, стандартизації або сертифікованому отриманню еталонних матеріалів також можуть бути розглянуті.

Очікувані результати:

Реалізація проекту можлива при технологічному рівню готовності (TRL-Technology Readiness Level) 5-6 [відповідно до Annex G].

Пропозиції повинні містити план початкової експлуатації та бізнес-плани. Також пропозиція може передбачати стандартизацію (standardisation) та/або випуск довідкових матеріалів.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – інноваційні дії.

Розмір фінансування – 6-8 млн. євро.Матеріали

Legal and Financial issues