Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Безпека нанотехнологічних прикладних застосувань і регулювання в цій сферіNMP-30-2015: Засоби нового покоління для управління ризиками наноматеріалів


Проблематика:

Традиційний підхід до оцінки ризику, тобто інформація про мінімальний рівень початку впливу негативного фактору або граничні допостимі значення його присутності є недостатнім для безпечного використання нових матеріалів в мінливому ринку наноматеріалів. Завдання даної тематики полягає в побудові високотехнологічних і гнучких інструментів, які б дозволити адекватно оцінити нові ризики за умови іноваційного розвитку і дослідженнях ризиків шляхом збору та систематизації результатів завершених, поточних та планованих досліджень в рамках управління ризиками наступного покоління.

Для нанотехнологій, як і для будь-якої нової швидкозмінної технології, аналіз ризиків є технічно і методологічно обмежений, що визначатиметься високим ступенем невизначеності, яка повинна бути оцінана і кількісно зважена. Побоювання зацікавлених сторін, у тому числі страхового сектору, і сприйняття ризиків повинні бути оцінені та обговорені. Прийняття ризику різко залежить від чіткого розуміння їх природи, вигод і невизначеностей оцінених в рамках загальної справедливості і довіри.

Напрямки досліджень:

Дослідження в рамках проектної пропозиції повинні бути спрямовані на тестування, калібрування та розвитку інструментів для оцінки пріоритетних ризиків (або діапазонів безпеки) як для людини, так і для навколишнього средовища, з акцентом на:

Обраний проект повинен окреслити основні кроки щодо індивідуального і суспільного прийняття рішень в цій галузі, приділяючи особливу увагу аспектам невизначеності. Для забезпечення максимально можливої якості в прийнятті нормативних рішень, особливу увагу слід приділити розробці керівних рекомендацій щодо важливих питань в оцінці ризиків, які б базувалися на глибокому аналізі наявних наукових даних щодо спрямованих небезпек і можливих факторів впливу, за умови об’єднання сил з іншими проектами.

Очікувані результати:

Реалізація проекту можлива при технологічному рівні готовності 5 [відповідно до Annex G].

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – науково-дослідні та інноваційні дії.

Фінансуватиметься тільки одна проектна пропозиція.

Розмір фінансування – 6-8 млн. євро.Матеріали

Legal and Financial issues