Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Підтримка управління і стандартів в області нанотехнологій і сучасних матеріалівNMP-32-2015: Соціальні зобов’язання щодо надійності нанотехнологій


Проблематика:

Прозорість, знання та соціальна відповідальність є ключовими факторами у вирішенні соціальних проблем, що стосуються використання нанотехнологій, в тому числі наноматеріалів. Істотним елементом безпечного і відповідального управління нанотехнологіями є ефективний і інформований діалог з усіма зацікавленими сторонами та підвищення суспільної довіри до нанотехнологій.

Напрямки досліджень:

Пропонована дія повинна виявити наявні на сьогодні кращі практики сусупільної участі щодо формування платформи всіх зацікавлених сторін на рівні ЄС та/або на національному рівні в ряді країн-членів ЄС та асоційованих країн, яка б передбачала збалансоване представництво дослідників, організацій громадянського суспільства (ОГС) та неурядових організацій (НУО), вчених в галузі соціальних і гуманітарних наук, представників промисловості та політики для розробки спільного бачення поточних і потенційних майбутніх (економічних, соціальних та екологічних) вигод і ризиків просування нанотехнологій. Ця дія має повинна базуватися на концепції Платформи мобілізаційного та взаємного навчання. Платформи Два основних заходів, які будуть проводитися в рамках цієї платформи являють собою серію багатосторонніх діалогів і тренінгів для усунення прогалин у знаннях між різними типами суб'єктів і накопиченню потенціалу спільного продукування знань.

Ці зустрічі у форматі діалогу повинні розглянути різні питання, що представляють інтерес, чи задовольнити інформаційні потреби, які виникають по всій довжині ланцюга формування вартості продукту (від досліджень до виробництва і розподілу у використанні до використання і переробки відходів або утилізації), обговорити перспективи використання нанотехнологій на користь суспільства при вирішенні соціальних проблем та виявити потрібні напрямки інновацій, роблячи внесок у перелік Необхідних досліджень та інновацій. Результати цього діалогу, який має бути направлений на формування політики науково-дослідних та інноваційних процесів в співпраці з зацікавленими промисловими підприємствами. Для того, щоб гарантувати, що всі учасники мають спільну базу знань, планується організація навчальних або інформаційних сесій для заповнення будь-яких прогалин в знаннях, що можуть перешкоджати конструктивному діалогу. При створенні та діяльності цієї платформи необхідно враховувати і опиратися на попередні результати роботи програм FP6 і FP7 та відповідної політики ЄС і міжнародних ініціатив у цій галузі. Гендерний баланс повинен бути прийнятий до уваги при формуванні платформи і робота повинна базуватися на діалогах про зміст і наслідки нанотехнологічних досліджень.

Очікувані результати:

прямим і стійким впливом реалізації цієї програми стане підсилення взаємодії між суспільством, наукою і нанотехнологіями для сприяння відповідальності досліджень в галузі нанотехнологій і інновації в науково-дослідних процесах та політиці як на рівні ЄС, так і на національному рівні.

Залучення громадянського суспільства, представників суспільних і гуманітарних наук, а також промислових груп до процедури ухвалення рішень та / або діалогу та взаємодії щодо нанотехнологій дозволить підвищити обізнаність, зміцнити взаєморозуміння між зацікавленими сторонами, висвітлити їх потреби, очікування і побоювання та забезпечити ріст довіри між ними. Формування платформи з широким колом учасників, сприятиме відповідальному формуванню політики, кращому сприйнятті нанотехнологічних результатів, встановленню більш відкритого європейського суспільства і призведе до створення дорожньої карти для суспільної участі в сфері нанотехнологій.

Фінансуватиметься тільки одна проектна пропозиція.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юридичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційованих країн.

Тип дії – координація та підтримка дій.

Розмір фінансування – 0.5 - 1 млн. євро.Матеріали

Legal and Financial issues