Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Відкриті конкурсиІніціатива Twinning


Ідея цієї частини програми Н2020 полягає у створенні партнерських взаємозв’язків між регіональними науково-дослідними інститутами і університету та дослідницькими установами високого рівня, що знаходяться країн ЄС. Керуючись прагненням до досконалості наукомісткі установи, як часто співпрацюють в закритих групах, створюючи ефект витіснення для інших перспективних установ. Ініціатива Twinning спрямована на вирішення ції проблеми.

Twinning спрямований на зміцнення підвищення рівня певної наукової області в конкретній установі (університеті, громадській організації, науково-дослідній некомерційної організації) шляхом створення зв'язку між цією установою і принаймні двома міжнародними провідними науково-дослідними інститутами в державах Євросоюзу.

Twinning спрямований на зміцнення наукового та технічного (S&T) потенціалу та Допомогу в піднятті рівня персоналу установ, що співпрацюють.

Пропозиції до Twinning мають чітко окреслити наукові стратегії активізації та стимулювання наукових знань та інноваційного потенціалу в певній галузі досліджень, враховуючи наукові якості партнерів. При цьому необхідно чітко мотивувати, як активність в рамках ініціативи Twinning сприятиме розвитку спеціалізації в ініціюючій установі. Програмна пропозиція апліканта повинна передбачати комплекс заходів серед яких короткострокові обміни співробітників, візити експертів, короткострокові або віртуальні навчання, семінари; участі в конференціях; організацію спільних літніх шкіл, пропагандистську та просвітницьку діяльність.

При цьому Twinning не забезпечує підтримку інфраструктури та обладнання, не підтримує найму нових постійних наукових співробітників.

Єврокомісія вважає, що пропозиції з бюджетом у розмірі близько 1 млн євро, дозволить вирішити конкретну задачу відповідним чином. Тим не менш, це не виключає подання та відбір пропозицій з проханням на інші суми.

Очікуваний ефект буде визначатися за показниками поліпшення загального наукового та інноваційного потенціалу ініціюючої установи в конкретній галузі досліджень через контакти з наукомісткими установами-партнерами з інших держав-членів, формуючи позитивний вплив на загальний стан досліджень та інновацій в конкретному регіоні. Кількісний показник ефективності роботи - збільшення рецензованих публікацій, збільшення цитувань і т.д.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-h2020-twinn-2015.html


Матеріали

Call: H2020-TWINN-2015: Twinning Frequently Asked Questions


Self-evaluation form


Twinning Basic Information