Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнологіїNMBP 07-2017: Системи дослідження матеріалів для моделювання їх властивостей, виробництва та оптимізації обробки


Проблематика:

Якщо матеріальні системи і приладові структури стають нанорозмірними та наноструктурова­ни­ми виникають значні проблеми з точки зору їх конструювання і контрольованого розши­рення їх функцій. Використання дискретних моделей матеріалів в якості моста для формування зв'язківта відповідностей між властивостями наноструктур та функціональними характеристиками макроскопічних приладів набуває все більшого значення для швидкої і надійної розробки нових матеріалів, пристроїв та контролю пов'язаних виробничих процесів. Методи опису властивостей та експериментальні дані для оптимізації процесу і перевірки моделей є ключем у таких розробках. Європа має велику кількість першокласних лабораторій для тестування сучасних матеріалів і нанотехнологій. У деяких випадках присутні регіональні об’єднання лабораторій, що займаються дослідницькою роботою для конкретних промислових секторів або сектори, де практичне застосування вже було успішно досягнуте. Тим не менше, зростає потреба в потужній транснаціональній і трансгалузевій координації та оптимізації існуючих дос­лід­ниць­ких технологій та їх застосування для широкої оптимізації процесів і перевірки моделей. Це включає в себе необхідність широко узгоджених протоколів експерименту, застосування мультитехнологічних і багатомасштабних підходів до досліджень, опис за допомогою метаданих інструментів обробки та доступу, створення актуальних і достовірних баз даних для сировинних об’єктів та інтерпретації даних.

Область застосування

У рамках трикутника "виробництво", "моделювання" і "експеримент" проекти повинні розробити відкрите інноваційне середовище для оптимізації матеріалів та / або нанопристроїв і виробничих процесів та для перевірки модельних уявлень про матеріали на основі експериментальних характеристик. Відкрите інноваційне середовище повинно бути створене на основі зв’язків між дослідницькими лабораторіями , що володіють потужностями для обробки, оптимізації та перевірки моделей. Інформація про протоколи досліджень повинна бути включена. Типові узгоджені протоколи перевірок та вимірювань, в яких розглядатимуться найбільш актуальні питання, пов'язані з експериментами, оптимізацією процесів та перевіркою моделей повинні бути розроблені. Проекти повинні також документувати свої протоколи для інтерпретації експериментальних даних про сировинні матеріали і надійні моделі інтерпретації даних, якщо це необхідно. Проект може мати за мету узгодження стандартів інтерпретації протоколів. Метадані, що описують всі протоколи повинні бути узгоджені.Ті ж метадані повинні бути використані для взаємодії існуючих баз даних щоб процеси пошуку та формування зв'язків між різними, розподіленими базами даних був ефективним і простим. Метадані повинні дозволити майбутнє розширення в інших секторах. Повинні бути розроблені стратегії та правила випробувань, що забезпечуватимуть цілісність та якість даних. Повинна бути розроблена та впроваджена концепція, яка б дозволила зробити вихідні та інтерпретовані дані придатними до використання. Проект має забезпечити розширення кола учасників. Проекти повинні об'єднати представників з державних і промислових нанорозмірних лабораторій, що займаються тестуванням на нанорівні, від виробників, і від академічних та промислових організацій, що займаються моделювання властивостей матеріалів. Для забезпечення широкої участі, учасники повинні представляти кілька індустріальних чи прикладних секторів. Існуючі регіональні / націо­нальні центри можуть також брати участь, але вони повинні об'єднатися в проекті з учасниками з інших країн, чи з інших регіональних / національних центрів. Пропозиція повинна представити достовірний бізнес-план для підтримки розробленого відкритого середовища після закінчення проекту. Рекомендується проконсультуватися стосовно проектної пропозиції з зацікавленими сторонами поза консорціумом, такими, як European Materials Modelling Council чи Characterisation cluster. Відповідні ресурси повинні бути передбачені для кластеризації діяльності. Можливі горизонтальні аспекти теми, що розглядається: підходить для малих і середніх підприємств, можливе міжнародне співробітництво з ISO. Для цієї теми пропозиції повинні включати чорнові початкові експлуатаційні і бізнес-сценарії, які будуть дороблені пізніше в ході виконання проекту. План повинен враховувати соціально-економічний ефект від пропонованих рішень, підтримуваний кількісними розрахунками. Крім того, опис повинен передбачати технічне обслуговування створених баз даних після завершення проекту. Планована діяльність поинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 4 до 6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінансування з боку ЄС в діапазоні 3-4 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:

Збільшена швидкість розробок матеріалів і / або нанопристроїв через розвиток відкритого інноваційного середовища; поширення розроблених рішень за межами консорціуму; використання протоколів і систем в галузях або секторах ключових технологій, не охоплених проектом; використання протоколів у розробці нових стан¬дартів; перспектива кількісних та соціально-економічних вигод.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues