Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP 09-2016: Біоматеріали для лікування і профілактики розсіяного склерозу


Проблематика:

Метою є розробка інноваційних підходів до біоматеріалів для охорони здоров'я, технології застосування яких легко б передавалися від промисловості в клінічні умови і передбачали б застосування нових методик, спрямованих на підвищення ефективності лікування та прогнозування розсіяного склерозу; очікується що відновлення постраждалих ділянок нервової системи стане ключем до успішної терапії. Розсіяний склероз часто володіє хронічною тривалістю, що веде до збільшення рівня інвалідності. У Європейському Союзі, принаймні, 700 000 осіб страждають від розсіяного склерозу (РС), при рівні захворювання у світі 1-2,5 млн осіб. Діагноз ста­виться у віці 20-40 років, у період становлення сім'ї та кар'єри, і є найбільш поширеною при­чи­ною інвалідності людей молодшого зрілого віку, що зумовлює значний економічний вплив на суспільство з погляду витрат на охорону здоров'я.

Область застосування

Пропозиції повинні зосередитися на розробці нових багатофункціональних біоматеріалів, в рамках чинних програм «Medical Devices» та «Advanced Therapies» і можуть стати основою ефективних терапевтичних втручань при розсіяному склерозі. Вони можуть включати в себе розробку біо­су­міс­них і біологічних матеріалів для мінімально інвазивних процедур і застосування терапев­тично-діагностичних матеріалів. Пропозиції фінансування розробок нових ліків чи будь-якої форми клінічних дослідженнь не розглядатимуться. Розвиток нових інтегрованих експериментальних і розрахункових підходів, спрямованих на опис про­цесів взаємодії і конкретизації, повинен розглядатися як ключовий крок для розробки без­печ­них і функціональних біоматеріалів. Експериментальні протоколи повинні плануватися з ураху­ван­ням положень поточної лабораторної практики (GLP) та керівних принципів ІSО. Перед­бачається вирішення виробничих процесів, у тому числі проблематика масштабування, застосування належної виробничої практики (GMP), процесів аналітичних технологій (PAT), передачі технологій та нормативна діяльність щодо правил , поданих в додатках. Принаймні, один тип тканинно-інженерних конструкцій повинен бути представлений в кінці дослідницького проекту разом з доказом концепції його терапевтичного впливу і результатами доклінічної перевірки. Для забезпечення актуальності і результативності науково-дослідницьких зусиль, активна участь промислових партнерів і лікарів являє собою додану вартість пропозиції, що буде ві­до­бра­жено в оцінці по критерію "вплив". Буде віддаватися перевага багатопрофільним підходам, беручи до ува­ги як хірургічні, малоінвазивні та фармакологічні методики, так і стратегії спрямовані на про­фі­лактику та реабілітацію. Очікувані результати повинні поліпшити якість життя постраж­далого населення та допомогти їх професійній діяльності. Результати повинні бути вимірними для оптимізації витрат на науково-дослідні підприємства та для зменшення часу виходу на ринок нових продуктів. Проект повинен включати в себе навчання і розповсюдження інформації. Можливі горизонтальні аспекти, що розглядаються теми: - Підходить для малих і середніх підприємств. Планована діяльність повинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 4 до 6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, які претендуватимуть на фінан­су­ван­ня з боку ЄС в діапазоні 5-8 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:


- Інноваційні біо / нано-матеріали для лікування розсіяного склерозу;
- Поліпшення якості життя хворих на розсіяний склероз через застосування мінімально інвазивних дій та / або більш довговічних імплантатів та пристроїв;
- Підвищення конкурентоспроможності біоматеріалів і біомедичної промисловості ЄС;
- Оцінка впливу повинна враховувати ефекти переходу від технологічних компаній до біотехнологічних, зокрема для малих і середніх підприємств і вести до нових форм співпраці між науковцями, науково-дослідними центрами і приватним сектором. Такі ефекти повинні бути збалансовані і відповідати принципам сталого розвитку та значення - підтримка 2020 Strategy3 ЄС для забезпечення конкурентоспроможності в умовах ско­ро­чення часу виходу на ринок з врахуванням юридичних аспектів роботи в правовому полі ЄС. Результати повиненні сприяти збільшенню інформованості громадськості про більш ефективні і доступніші методи лікування на основі інноваційних підходів з підвищенням рівня догляду за пацієнтом.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues