Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP 10-2016: Нанопідхід у виробництві біологічних препаратів


Проблематика:

Багато біомолекул (зокрема білки, пептиди, нуклеїнові кислоти), на відміну від звичайних малих молекул, продемонстрували in vitro цікаві властивості. Проте, такі матеріали часто не застосовуються в лікарській практиці, оскільки у доклінічних дослідженнях вони демон­струють втрату ефективності та / або неприйнятну токсичність. Наприклад, високо­ефек­тив­ні в лабораторних умовах біомолекули можуть не працювати в умовах живого організму, оскільки піддаються впливу імунної системи або ферментів господаря ще до досягнення тканини чи органу призначення. Нанотехнології пропонують перспективи подолання цих недоліків. Створення наноносіїв, що міститимуть біомолекули, може значно поліпшити їх ефективність в умовах живого організму і / або зменшити їх токсичність.

Область застосування

Ця пропозиція стосується розробки нанопідходів при створенні біологічних препаратів (наприклад, білків, пептидів і нуклеїнових кислот – на відміну від малих молекул). Віддається перевага проектам, пов'язаним з проблематикою доставки нуклеїнових кислот чи пептидів, проте пропозиції стососвно макромолекул (білків, генів) будуть також вітатися. Доставка наноліків була в цілому емпіричною, часто не володіла чіткою стратегією та не передбачала відповідей на нормативні та виробничі питання. Метою тематики в даному випадку є контроль процесу доставки за допомогою застосування самоорганізованих систем або структур, утворених в виробничих умовах чи при контрольованих процесах нанозбірки. Отримані структури повинні мати ступінь контролю над формою і розміром та містити нуклеїнові кислоти, білки або пептиди. Перевагою такого підходу, окрім легкого управління виробничим процесом, повинен бути полегшений транспорт через біологічні бар'єри. Партнери повинні розвивати нанопідходи у виробництві біомолекул та надати переконливі доклінічні докази правоти своєї концепції. Партнери також повинні описати, як будуть подолані різні біологічні бар'єри при просуванні нового терапії до клінічного застосування; особлива увага повинна бути звернена на дотримання медичних нормативних вимог і масштабному виробництві таких препаратів для клінічного дослідження. Увага при клінічних дослідженнях повинна бути звернута на на вікові або запальні захворювання, виключаючи рак та інфекцї. Підходить (частково) для малих і середніх підприємств. Планована діяльність поинна відповідати діапазону технологічних рівнів готовності (TRL) від 3/4 з досягенням рівня 5/6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінан­су­ван­ня з боку ЄС в діапазоні 5 -6 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:


- Розвиток нових рішень для особливо необхідної доставки біологічно-активних речовин;
- Радикальне поліпшення терапії за рахунок розвитку нових нанопідходів для доставки біологічно-активних речовин;
- пришвидшення переходу нанопідходу у створенні біомолекул в в напрямку клінічних досліджень та прикладного застосування;
- Поліпшення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі охорони здоров'я через прискорене впровадження у лікування нових нанотехнологічних підходів;
- Краще розуміння вченими і науково-дослідними організаціями вимог промисловості фармацевтичних і медичних пристроїв та медичних регулюючих органів.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues