Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP 12-2017: Формування рекомендацій щодо методів управління ризиком застосування цілеспрямовано отриманих біоматеріалів в сучасних терапевтичних медичних медичних продуктах та/чи медичних пристроях


Проблематика:

Розробка нових біотехнологічно-базованих продуктів повинна бути доповнена з науково- обґрунтованою ідентифікацією потенційної небезпеки цих біоматеріалів для здоров'я людини та для навколишнього середовища, разом з моніторингом та зниженням ризику застосування но­вих технологій. Сучасні знання ще не повні, а методи досліджень можуть бути невід­по­від­ними для конкретних матеріалів з точки зору їх можливого призначення. Необхідною стає інтеграція фізичних, хімічних, біохімічних і клінічних методів. Отже, технологія майбутньої ви­робничої система вимагає розробки комплексних і перевірених методологій як основи прийнятного комплексного управління ризиками.

Область застосування

Проекти в рамках цієї пропозиції повинні бути спрямовані на початок та підтримку стандартизації пропонованих біоматеріалів і методів, включаючи методи, які будуть відо­бра­жати їх можливе застосування в високотехнологічних лікарських засобах та / або медичних приладах. Очікувані проекти повинні бути пов'язані з перевіркою, адаптацією та / або розробкою надійної методології оцінки ризиків і ретельної обширної ідентифікації небезпеки модифікованих біоматеріалів з розглядом наступних областей:
- порівняння і перевірка поточних (і / або розвиток, включаючи перевірку нових) методів випробувань і тестів, у тому числі схем in vitro і in silico для виявлення несприятливих впливів застосування біоматеріалів;
- покращення здоров'я людини, включаючи гострі і хронічні інтоксикації різного типу;
- моделювання поведінки потенційно токсичних модифікованих біоматеріалів, у тому числі розвиток готових до використання моделей прогнозування (веб-сервісів і т.д.);
- питання навколишнього середовища; тестів на токсичність, біоаккумуляція, питання біодоступності і впливу життєвого циклу на всі форми біоти.
- розробка відповідних посилань і / або сертифікованих еталонних матеріалів;
- управління випадковими ризиками, включаючи вибухи і масове ураження;
- розробка методів оцінки ефективності небезпеки і системи моніторингу впливу, в тому числі польові засоби моніторингу;
- розробка методів оцінки стратегій і систем зниження ризику. Тематика особливо підходить для міжнародного співробітництва. Планована діяльність повинна відповідати технологічному рівню готовності (TRL) від 4 з досягенням рівня 6. Європейська комісія вважає, що пропозиції, які претендуватимуть на фінан­су­ван­ня з боку ЄС в діапазоні 5-8 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:


- Формування розуміння властивостей, взаємодії і впливу модифікованих біоматеріалів на здоров'я людини і навколишнє середовище;
- Підтримка політики та прийняття рішень щодо досліджень біоматеріалів відносно різних зацікавлених сторін: представників державних органів влади, промисловості, дослідників і громадян;
- Затвердження методів тестувань та схем ідентифікації потенційних побічних ефектів засто­су­вання біоматеріалів та внесок у майбутнє визначення відповідних заходів;
- Підтримка попередньої та супровідної нормативної діяльності, зокрема впровадження положень програми REACH;
- Підтримка належного урядування в галузі наукових досліджень біоматеріалів слідуючи без­печ­ним, інтегрованим та відповідальним підходам згідно з "Nanosciences and Nano­technologies: An action plan for Europe".

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues