Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP 13-2017: Синергетичний ефект застосування ключових технjлогій в сфері превентивної діагностики


Проблематика:

Дослідження та іноіаційні дії на стику ключових перспективних технологій володіють потен­ціа­лом для забезпечення новітніх технологічних мікро-нано-біо інтегрованих систем (МНБІС) плат­­формами, що дозволять підвищити можливості відчувати, виявляти, аналізувати, конт­ро­лювати і впливати на біологічні явища від макро- (тіло, орган, тканини) до нано- (молекули, гени) масштабу. Ці розробки володіють високим потенціалом для сприяння індивідуальній і профілактичній охороні здоров'я. Тим не менш, перехід лабораторно-апробованих концептів до клінічних умов застосування за участю доклінічних і клінічних випробуваннь, прототипів і впро­вадження в несерійне виробництво на сьогодні затримується. Як результат, розвиток біз­несу та зростання ринку, як і раніше обмежені. Завдання полягає в тому, щоб принести нові перс­пективні лабораторно-апробовані концепції, спрямовані на вирішення пріоритетних пот­реб охорони здоров'я з лабораторії в клініку.

Область застосування

Основний акцент робиться на впровадження в клінічне застосування нових МНБІС платформ, методів і систем, які вже були протестовані в лабораторних умовах. Пропозиції повинні стосуватися одного або більше з наступних питань:
- In vitro/in vivo діагностика, спрямована на покращення якості життя;
- Моніторингова терапії. Пропозиції повинні звернути особливу увагу на проблематику збору клінічних даних, наприклад, для медичних регуляторних документів або підвищення епідеміологічного моніторингу та систематики симптомів. Пропоновані заходи повинні брати до уваги специфічні аспекти статевої рівності. Пропозиції повинні демонструвати чітку відповідність до чинного документу Good Laboratory Practice / Good Manufacturing Practice і узгоджуватися з ISO та іншими нормативними актами (як національними, так і європейськими). Перехід від доклінічної фази до клінічних випробувань, в тому числі проектування і виготовлення у відповідному обсязі для клінічних випробувань (невеликі серії), доклінічні та ранньо-клінічні випробування є необхідною частиною виконання роботи. Увага повинна бути приділена вимогам до оцінки технологій охорони здоров'я (ТОЗ). Питання стандартизації повинні бути прийняті до уваги в разі потреби. Діяльність, як очікується, почнеться в з TRL 3/4 і досягне рівня 5-6. Участь малих і середніх підприємств з R & D потужностями вітається. Європейська комісія вважає, що пропозиції, що претендуватимуть на фінан­су­ван­ня з боку ЄС в діапазоні 3 -5 млн EUR дозволять вирішувати цю задачу. Пропозиції, що передбачатимуть інші рівні фінансування також будуть розглянуті.

Очікуваний ефект:

Пропозиції повинні вирішити одну або більше з наступних проблем і забезпечити підходи для чисельної оцінки та моніторингу ефективності виконання роботи.
- Адресні пріоритетні потреби у діагностиці охорони здоров'я та / або моніторингової терапії, для покращення стану пацієнтів;
- Забезпечення доступних систем з унікальними характеристиками, що задовольняють конкретні вимоги в галузі охорони здоров'я;
- прогрес у розвитку передових інтегрованих МНБІС базованих платформ для діагностики;
- утвердження світового класу Європейської промисловості за рахунок конкурентоспро­можної дослідницької та індустріальної компетентності в інтеграції мікро-нано-біо систем для діагностичних медичних засобів;
- Зміцнення виробничих вартісних ланцюжків та прогрес в ринкових відносинах; Раннє залучення регулюючих органів і пацієнтів до нових розробок.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues