Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP-14-2017: Нормативно-правова основа для науки оцінки співвідношення ризиків і вигод та біоматеріалів наноліків


Проблематика:

Використання нанотехнологій і нанобіоматеріалів володіє значним потенціалом для їх застосування в успішних лікарських засобах. Водночас, нові технології створюють серйозні питання пов’язані з оцінкою якості, безпеки та ефективності нових ліків та медичних пристроїв.

Область застосування

Пропозиції повинні стосуватися регуляторної політики в області медичної науки і практики через розробку та перевірку науково-базованих нормативних знань і стандартизацію інноваційних технічних засобів і методів. Реалізація завдань повинна призвести до створення нових і покращення існуючих методик доклінічних і клінічних досліджень та допомогти прийняти і застосовувати накопичені інноваційні наукові досягнення. Пропозиції, що стосуватимуться питань гендерної політики вітатимуться. Пропозиції повинні зосередитися на розробці нових нормативних стандартів та інструментів, заснованих на наукових принципах, концепції яких вже були апробовані в лабораторному масштабі. В разі потреби, пропозиції повинні використовувати можливості отримання наукових консультацій з медичними регулюючими органами для забезпечення високого рівня інноваційних методів досліджень та розвитку. Міжнародне співробітництво та участь у фінансуванні програм державами-членами з додатковим фінансуванням рекомендується для сприяння розвитку нової нормативної науки в глобальному масштабі. Розроблені методи включно з обладнанням, повинні бути доведені до TRL 6, тоді як у випадку розробки нових концептів очікується досягнення TRL 5. Тематика сприятлива для розвитку між­народного співробітництва. Комісія вважає, що фінансування пропозицій в обсязі внеску ЄС 5-8 млн євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключений відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування. Буде профінансовано тільки один проект.

Очікуваний ефект:


- Зменшення вартості доклінічних і клінічних досліджень з метою створення нових медичних продуктів і методів лікування, базованих на затосуванні нанотехнологій і нанобіо­матеріалів;
- Скорочення часу досягення інноваційних рішень до пацієнтів;
- Забезпечення набору інструментів для більш обгрунтованої оцінки ризиків та прийняття рішень;
- Поліпшення стандартизації нормативної практики на європейському та міжнародному рівні;
- Встановлення тісних зв’язків між регулюючими органами, промисловістю, наукою і пацієнтами в плані регуляторних знань, необхідних для належного управління ризиками і створення основи для спільних підходів, взаємовизнаних наборів даних і практик управління ризиками;
- Формування європейського консорціуму щодо поліпшення становища з регулювання питань наукового застосування біоматеріалів і наноліків, який об’єднував би промислові, медичні, наукові, нормативні кола і зацікавлених сторін та пацієнтів;
- Визначення в рамках консорціуму важливих питань для інноваційних продуктів і створення плану дій для подальших досліджень;
- Встановлення зв'язків з існуючими європейськими інфраструктурними об’єктами, що пра­цюють в даній області та з відповідними європейськими науково-дослідними мережами;
- Розробика плану дій для поглиблення інтеграції Європейського союзу з інших регіонами.

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues