Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Cучасні матеріали і нанотехнології для охорони здоров'яNMBP-15-2017: Нанотехнології для візуалізації клітинних трансплантатів та регенеративних процесів в природних умовах


Проблематика:

Виявлення та моніторинг клітин та тканинних трансплантатів в природних умовах має першорядне значення для розвитку клінічної терапії на клітинному рівні. Застосування нанотехнологічно-базованих методів формування зображень з високою роздільною здатністю дозволить спостерігати живі клітини, фіксуючи процеси об’єднання та поділу, включаючи методи формування клітинних міток. Відповідні методи візуалізації були розроблені і апробовані для невеликих тварин, але вони ще не доступні для використання в доклінічних умовах для великих тестових тварин та людей. Зокрема, такі технології будуть представляти собою важливий фактор безпеки, сприяючи ранньому виявлення ефектів терапії на клітинному рівні.

Область застосування

Пропозиції повинні зосередитися на наступному:
- Розробка високочутливих методів формування зображень, які б дозволили зафіксувати живі клітини і тканинні трансплантати, базовані на оптичних принципах, магнітно-резонансній томографії та / або методах ядерної медицини;
- Моніторинг повинен бути дуже чутливим і в кращому випадку повинен дозволяти виявлення поодиноких клітин і змін клітинної морфології;
- Передбачається можливість неінвазивного моніторингу всього тіла (магнітного, оптичного) у великих тварин;
- Розробка клінічно застосовних зображень повинна бути організована з врахуванням медичних регуляторних аспектів;
- Інтерпретація даних повинна бути узгоджена з теоретичними моделями (розробленими за необхідності). Пропозиції, що стосуватимуться питань гендерної політики вітатимуться Діяльність, як очікується, почнеться TRL 3/4 з досягенням TRL 5/6. Комісія вважає, що фінансування пропозицій в обсязі внеску ЄС 5 -7 млн євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Водночас, не виключено вибір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:


- створення новітнього високочутливого нанотехнологічно-базованого підходу для спостереження за процесами функціонування, приживлення, проліферації та роботи клітинних імплантатів в масштабах всього організму в доклінічному тестуванні на тваринах та апробації на пацієнтах;
- створення технологій формування зображень, що полегшують надання новітньої регенеративної терапії для пацієнтів;
- відкриття нового сектору ринку для візуалізаційного обладнання та матеріалів і, як результат, зміцнення Європейського ринку продуктів для охорони здоров'я з підвищенням конкурентоспроможності європейського сектора охорони здоров'я. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації

Тип дії:

Науково-дослідні та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues