Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Сучасні матеріали і нанотехнології для енергетикиNMBP 17-2016: Матеріали і технологічні рішення для формування високоефективних фотовольтаїчних систем


Проблематика:

Високоефективні системи збору сонячної енергії (фотовольтаїчні пристрої чи колектори сонячного випромінювання) є важливим елементом при формування безпечної, конкурентоспроможної і стабільної енергетичної системи. Активізація роботи в цьому напрямку повинна підвищити конкурентоспроможність технологій за наявності відповідних умов на ринку електроенергії. Застосування нових функціональних матеріалів і комбінацій матеріалів на різних ділянках виробництва перетворювачів сонячної енергії підвищить ефективність процесу її використання за умови переходу від лабораторних зразків до технологічних рішень. Застосування нових матеріалів і процесів дозволить Європейському сектору виробництва матеріалів розширити своє індустріальне лідерство в процесі руху до наступного покоління перетворювачів сонячної енергії, вихід на ринок яких очікується після 2020 року.

Область застосування

Пропозиції повинні стосуватися розробки довговічних матеріалів для новітніх високоефективних фотовольтаїчних чи концентраційних технологій, спрямованих на підвищення коефіцієнту корисної дії системи, подовжуючи експлуатаційний термін пристроїв і забезпечуючи ефективне використання ресурсів. Діяльність, пов'язана з темою. “концентрована фотовольтаїка” не входить в передбачувану тематику. Науково-дослідна робота повинна бути зосереджена на отриманні нових матеріалів (у тому числі частинок, тонких плівок, наноструктур, теплоносіїв, матеріалів змінних фази і сенсорів) та / або їх комбінацій в пристроях з інноваційною конструкцією. Пропоновані рішення повинні володіти доданою вартістю у розумінні покращення експлуатаційних характеристик або створення нових унікальних можливостей для існуючих систем, беручи до уваги технологічно-виробничі аспекти за умови ефективної та стабільної роботи пристроїв. Високоефективні концепти повинні бути оцінені з технічної та економічної точки зору і розвинуті в напрямку готовності до масштабного виробництва продукції. Ця тема робить акцент на сучасні матеріали і конструкції. Планована реалізація проектів передбачає стартовий рівень технологічної готовності TRL 4 і цільовий TRL 6. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачатимуть внесок від ЄС 3-5 млн євро дозволять вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключений розгляд пропозицій з іншими рівнями фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівні продуктивності застосування новітніх матеріалів повинні відповідати даним відповідних частин SET-Plan Integrated Roadmap та його додатків.Передбачається:
- Більш глибоке розуміння властивостей матеріалів та границь розділу фаз з точки зору перспектив їх довгострокового використання;
- Демонстрація нових конструкцій пристроїв і розробка нових виробничих процесів для високотехнологічних сонячних елементів з ККД мінімум 22% для окремого елемента та вище 18% на рівні модуля;
- Демонстрація готовності виробництва матеріалів для нових високоефективних пристроїв що дозволили б досягнути вартості електроенергії 0,05 - 0,10 € / кВт-год (для фотовольтаїчних пе¬ретворювачів) при опроміненні 2000-1450 kWh/(m²) і 0,10-0.15€/кВт-год (для концент-раторів) при прямому нормальному опроміненні в діапазоні 2700 - 2100 kWh/(m²a) до 2020 року. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації.

Тип дії:

Інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues