Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Сучасні матеріали і нанотехнології для енергетикиNMBP 18-2016: Сучасні матеріали для пристроїв накопичення енерегії інтегрованих в електромережі


Проблематика:

Надійний доступ до економічно ефективної електроенергії є основою економіки ЄС і зберігання електроенергії є невід’ємним елементом цієї системи. Без істотних інвестицій в стаціонарні системи накопичення електричної енергії існуюча інфраструктура електромереж повинна бути вдосконалена з метою забезпечення надійного, доступного електропостачання. Інвестиції в інтегровані системи зберігання енергії з реконструкцією мережі мають важливе значення в контексті росту попиту на електроенергію за умови продовження зростання продуктивності і прогнозованого прогресу в області розподілених та / або переривчастих джерел енергії. Технічні аспекти оптимізації мереж передбачають застосування нових технологій, що вимагають нових сучасних матеріалів. Деякі матеріали будуть покращувати існуючі технологічні рішення, в той час як інші дозволять перейти до нових технологій.

Область застосування

Пропозиції стосовно розробки та демонстрації концептів, базованих на передових функціональних матеріалах у вигляді частинок, волокон, шарів, покритть і їх нових властивостей повинні сприяти інтеграції пристроїв зберігання електроенергії в електромережі. Цільове застосування може включати (але не обмежуватися цим) розробку кабелів з високою пропускною здатністю з оптимізованою міцністю і провідністю, надпровідників, кабелів та аксесуарів для надвисоких напруг до 1000 кВ, матеріали для провідників середніх напруг (2 -35 кВ), смарт-електричні аксесуари, нові матеріали для екстремальних умов, обробку поверхні матеріалів для захисту і поліпшення властивостей при застосуванні в електромережі. Діяльність спрямована на розробку матеріалів спеціалізованих для технологій зберігання енергії і силової електроніки виходять за рамки цієї тематики. Пропоновані запити повинні бути оцінені за їх технічною та економічною ефективністю. Тема стосується пропозицій з акцентом на сучасні матеріали для технологій електромереж. Реалізація тематики планується при стартовому TRL 5 і цільовому TRL 6. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 6-8 млн. Євро дозволять вирішувати конкретну задачу відповідним чином. Не виключений розгляд пропозицій з іншими рівнями фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівень продуктивності пропонованого концепту за участі новітніх матеріалів повинен відповідати показникам, зазначеним в SET-Plan Integrated Roadmap та його додатках. Передбачається:
- Значне підвищення надійності електропостачання, управління нестабільністю мережі з урахуванням підключення поновлюваних джерел енергії та підвищення її ефективності;
- Полегшення географічних обмежень для виробництва низьковуглецевої енергії з підвищеною ефективністю за зниженою ціною;
- Усунення обмежень росту швидкості проникнення розподілених і / або переривчастих поновлюваних джерел енергії. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації

Тип дії:

Інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues