Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Сучасні матеріали і нанотехнології для енергетикиNMBP 19-2017: Економічно ефективні матеріали для технологій "power-to-chemical"


Проблематика:

Вирішення проблематики зберігання енергії буде відіграти ключову роль у розробці системи низьковуглецевого електроенергопостачання ЄС. Накопичення енергії може надати мережі більшої гнучкості та рівноваги, забезпечуючи ефективну віддачу енергії від переривчастих поновлюваних джерел. Хімічне зберігання енергії полягає в перетворенні електричної енергії в хімічні енергоносії за умови обміну енергією між окремими частинами системи. У випадку перетворення електричної енергії в хімічну відкриваються нові можливості використання електричної енергії, наприклад, для повторного використання, опалення та мобільності. Для хімічного зберігання енергії розглядаються водень або інші хімічні речовини. Зокрема, виробництво органічних речовин (метанол, етанол, метан і синтез-газ) методом ко-електролізу є перспективною технологією, в якій дослідницькі зусилля повинні привести до істотного збільшення ефективності процесів.

Область застосування

Пропозиції повинні бути зосереджені на розробці передових матеріалів, концептів або нових хімічних сполук, придатних для масштабного хімічного зберігання енергії у вигляді хімічних речовин чи водню на економічно-огрунтованому рівні. Пропозиції повинні вибрати одну або декілька з наступних тем:
- розробка низьковартісних сучасних матеріалів для твердотільних накопичувачів водню при низькому тиску, за умови підвищення як щільності зберігання так і циклювальної придатності матеріалу;
- розвиток прямого синтезу хімічних речовин з CO2 та H2O методом електролізу з викорис­танням матеріалів та реакторів, виготовлених зі стійких, нетоксичних матеріалів і некритич­ної сировини;
- Розвиток ефективних низьковартісних фотохімічних методів розщеплення води з оптимізованою поведінкою потоку, а також нових каталізаторів з підвищеною довговічністю;
- Оптимізація низьковартісних електрохімічних методів для розділення та очистки вуглеводневих потоків. Технічна перевірка в промислових умовах та оцінка економічної ефективності пропонованих рішень повинні бути відображені в пропозиції. Реалізація темb планується при стартовому TRL 3 і цільовому TRL 5. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 3-5 млн. Євро, дозволять вирішувати конкретну задачу відповідним чином. Не виключений розгляд пропозицій з іншими рівнями фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівень продуктивності пропонованого концепту за участі новітніх матеріалів повинен відповідати показникам зазначеним в SET-Plan Integrated Roadmap та його додатках. Передбачається:
- Значне збільшення довговічності матеріалів за умови циклічної процедури ко-електролізу з застосуванням стабільних, нетоксичних і некритичних сировинних матеріалів ;
- Полегшення географічних обмежень для виробництва низьковуглецевої енергії з підвищенням ефективності процесів генерування за зниженою вартістю;
- Усунення обмежень росту швидкості проникнення розподілених і / або переривчастих поновлюваних джерел енергії. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації

Тип дії:

Наукові дослідження та інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues