Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Сучасні матеріали і нанотехнології для енергетики



NMBP-20-2017: Високопродуктивні матеріали для оптимізації уловлювання діоксиду


Проблематика:

Вилучення та зберігання вуглецю (CCS) є ключовим елементом у політиці низьковуглецевої енергетики ЄС. На сьогодні впровадження утруднене всналідок високої вартості процесів і техніко-економічних невизначеностей процесів, і яких основним елементом є вилучення з повітря СО2. Таким чином, існує необхідність продемонструвати високотехнологічні підходи до вирішення цієї проблеми які могли б працювати в реальних ринкових умовах, обіцяючи нові іноваціні розв’язки для CCS технологій наступного покоління, які, як очікується, досягнуть ринків після 2020 року. Ці технологічні рішення можуть значно підвищити ефективність вилучення СО2, проте умовою для цього є подальший розвиток виробництва необхідних матеріалів, які були б більш ефективними при роботі в CCS-пристроях за умови нижчої вартості.

Область застосування

Пропозиції повинні ґрунтуватися на використанні перспективних матеріалів для наступного покоління технологій спрямованих на вилучення з відпрацьованих газів СО2 (наприклад, вилучення СО2 до спалювання чи після спалювання палива, спалювання кисню або інші нові технології або концепти). Останні дослідження, що стосуються таких матеріалів і методів вилучення СО2, на основі, зокрема, наноструктурованих гібридних матеріалів, мембран, твердих і рідких адсорбентів продемонстрували прогрес в плані вартості і конкуренто­спро­можності по відношенню до лабораторних передових технологій (принаймні, на демонстраційному рівні) і тепер повинні бути перевірені. Пропоновані рішення повинні довести свою цінність з точки зору стійкості та продуктивності або їх здатності вирішувати унікальні завдання, життєздатності в технологічних умовах, ефективності, стабільності, довговічності, легкого відновлення. Високоефективі концепти повинні бути оцінені з точки зору технічної та економічної доцільності та розроблені до стадії готовності випуску на пілотному виробництві з можливістю інтегрувати високоефективні матеріали в існуючі демонстраційні проекти. Ця тематика передбачає акцент на виробництво високопродуктивних матеріалів для вловлювання СО2. Частково доповнюють тему тези частини “Secure, clean and efficient energy” цієї робочої прграми (LCE 24-2016), які стосоються розвитку високопотенційних технологій або процесів для варіантів уловлювання CO2 в пост і / або післяспалювальному режимах. Реалізацію теми планується почати в TRL 5 при цільовому TRL 6. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 6-8 млн. Євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Тим не менше, не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:

Рівні продуктивності пропонованих рішень повинні знаходитися у відповідності до положень відповідних частин SET-плану Дорожньої Карти і його додатків. Зокрема передбачається:
- Підвищення безпеки поставок шляхом скорочення потреби в додаткових паливних затратах при виробництві товарів і енергії та збільшення використання місцевих ресурсів;
- Збільшення конкурентоспроможності CCS, зокрема, за рахунок зниження вартості процесів уловлювання СО2 і підвищення стійкості кінцевих продуктів;
- Інтегрування високопродуктивних матеріалів в існуючі пристрої та формування пристроїв наступного покоління;
- Зміцнення європейського виробництва матеріалів на висококонкурентному ринку. Пропозиції повинні включати бізнес-плани і стратегію експлуатації.

Тип дії:

Інноваційні дії.


Матеріали

Legal and Financial issues