Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Моделювання для розвитку нанотехнологій і сучасних матеріалівNMBP-24-2016: Розподілене моделювання матеріалів як спосіб укріпити європейські позиції в цій галузі та впровадити результати в прибуткове виробництво


Проблематика:

Попереджувальне інтелектуальне мультимасштабне моделювання матеріалів має потенціал досягення економічних переваг у всіх виробничих галузях. Існує потреба в покращеній та ефективній взаємодії між усіма зацікавленими сторонами, зокрема, між фахівцями, що займаються моделюванням матеріалів (електронні, атомні, мезоскопічні і об’ємні матеріали, моделювання процесів і пристроїв), фахівцями, які формулюють виробничі проблеми в моделюванні матеріалів та виробниками. Крім того, відсутні чіткі дорожні карти для дослідження, застосування та ви­ко­рис­тання моделювання матеріалів в промисловості. Крім того, існує необхідність уза­галь­нення різних методологій і підтримки подальшого розвитку стандартів для ефективного та дієвого впровадження і використання інструментів моделювання матеріалів. Також існує необхідність підвищення функціональної сумісності програмного забезпечення для полегшення інтеграції різних інструментів в обробку і дизайн продукту.

Область застосування

Планується координація та підтримка дій спрямована на формування мережі зацікавлених сторін і створення платформи для просування використання моделей матеріалів в промисловості і узгодження відкритих інструментів для широкого кола зацікавлених сторін. Очікується розробка дорожніх карт для матеріалів та пов'язаного з ними моделювання продукції і виробничих процесів з акцентом на те, як саме дискретні (електронні, атомістичні і мезоскопічні) моделі можуть отримати подальший розвиток чи бути об’єднані або пов’язані з вже існуючими моделями. Очікується підтримка розробки методологій і робочих процесів. Повинне бути розроблене сховище даних, які стосуються моделювання матеріалів з перевірених джерел з когерентними та узгодженими зв'язками. Існуючі стандарти зв'язку між моделями і базами даних повинні отримати подальший розвиток, очікується зменшення розриву між термінологією в різних джерелах. Повинна бути розроблена відкрита платформа моделювання на основі цих стандартів, з метою гнучкого використання програмних компонентів різних виробників. Надання перевірених даних третіми особами повинно бути стимульоване. Очікується підтримка бенчмаркінгу інструментів і експериментальних даних. Повинно бути встановлено спільно затверджене керівництво (путівник) в галузі розробки програмного забезпечення для вчених, що сприятиме застосуванню програмного забезпеченя у промисловості. Технологічні рівні готовності для програмного забезпечення, які могли б допомогти у виборі правильної моделі / програмного забезпечення для кінцевого користувача, повинні бути узгоджені з широким співтовариством. Трансляція промислових проблем в формулювання питань в сфері матеріалознавства, які можуть бути вирішені за допомогою комп'ютерного моделювання повинна бути полегшена. Професійна підготовка та розповсюдження мають стимулюватися по всій Європі, для забезпечення обізнаності різних зацікавлених сторін про технічні і економічні переваги активного використання моделювання дискретних і суцільних матеріалів на всіх операційних етапах виробництва. Мережеві заходи, такі як розробка груп за інтересами, семінари, тренінги, дослідження ринку та взаємодії з нормативними та тестуючими органами можуть бути включені. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 3-4 млн. Євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування. Не більш, ніж один проект буде профінансовано.

Очікуваний ефект:


- Покращена доступність до моделювання матеріалів та відповідних баз даних для кінцевих користувачів;
- Збільшення інтеграції моделей дискретних (електронні, атомістичні, мезоскопічні) і об’ємних матеріалів і баз даних для промислового використання;
- Підвищення промислової ефективності моделей матеріалів у виробництві та наукових дослідженнях;
- Створення технічних і пов'язаних з бізнесом атрибутів якості (ключових показників ефективності), які підтверджують адекватність моделей матеріалів;
- Розробка передових промислових практик (методології) для кінцевих користувачів та збільшення швидкості розвитку в промисловості.

Тип дії:

Координація та підтримка дій


Матеріали

Legal and Financial issues