Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Науково-обгрунтовані оцінки ризиків і управлінняNMBP-28-2017: Стандарти та стратегії в галузі дослідження, класифікації та групування з метою аналізу ризиків застосування


Проблематика:

Кількість доступних наноматеріалів швидко росте і ретельне тестування кожного матеріалу практично немож­ливе. Для коректного управління можливим ризиком необхідна точна кількісна оцінка величини фак.­тору ризику і впливу для всіх випадків промислового виробництва, або ж необхідним є зниження ризику у випадках перевищення граничних значень. Всі промислові наноматеріали повинні характеризуватись з точки зору фізіологічної хімії на всіх етапах ланок збуту з використанням засобів масової інформації. Тому важливо закласти основу для належних та сталих принципів роботи і визначити стратегію щодо класифікації, групування (категоризації за певною ознакою для подальшого використання) і горизонталь­ного нанскрізного аналізу ризику в регулятивній перспективі.

Область застосування

Існуючі і швидко прогресуючі знання у цій області, з точки зору характеристик властивостей матеріалів і можливих побічних ефектів від їх застосування, як очікується, дозволять класифікувати промислові наноматеріали на основі характеристик морфології, складу, складності / функціональності, і біо- або еко- взаємодій. Підходи використані при класифікації повинні бути спрямовані на підтримку класифікації промислових наноматеріалів для подальшого аналізу ризиків, що сприятиме розробці інтелектуальних стратегій тестування та виявлення «ключових властивостей промислових наноматерівалів", які повинні бути перевірені більш ретельно. Методи групування і наскрізного аналізу всередині груп чи між групами повинні бути визначені для мінімізації непотрібних дій в області тестування. Груповання може прийняти до уваги кількісну оцінку можливих негативних наслідків в залежності від використання промислових нано­ма­те­ріалів в специфічних областях застосування. Результати досліджень повинні бути зібрані і об'єднані в послі­довну і прогресивну систему, яка б дозволяла як інтеграцію нових даних, так і викорис­тан­ня попередньо отриманої та обробленої інформації в галузі регулювання ризиками. Особлива увага повинна бути приділена підтримці безпечних практичних методів, для того щоб нові продукти, які містять промислові нанома­те­ріали описувалися б набором передбачених характеристик, підтримуючи максимально можливу функціональність, і в той же час володіючи мінімільними ризиками для людини, навколишнього середовища і екосистем. Пропоновані проекти повинні включати в себе відповідні дані про експертизи, моделювання (у тому числі розробку теоретичних моделей, якщо це доцільно) і введення в дію програм забезпечення якості з метою розробки зручних інтерфейсів, що дозволяють передбачення властивостей інших промислових наноматеріалів в порівнянні з аналогічними властивостями або поведінкою з використанням інструментів прогнозування та оцінки ризику. Очікувані дії повинні бути сконцентовані в діапазоні рівнів технологічної готовності 5-7. Тема є частиною відкритої пілотної програми. Ця тема особливо підходить для міжнародного співробітництва. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 5-7 млн. Євро дозволить вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Це не виключає можливості відбору пропозицій, які передбачають інший рівень фінансування. Не більше одного проекту буде профінансовано.

Очікуваний ефект:


- Дослідницький підхід повинен бути інноваційним і являти собою значний крок вперед за межі поточного стану у галузі оцінці небезпеки та впливу наноматеріалів ;
- Стабільні рішення та пропозиції щодо довгострокових завдань нанобезпеки на рівні, який дозволить як послідовну інтеграцію нових даних і регуляційних застосувань так і науково обгрунтованих концепцій;
- Передовий прогрес в галузях та методах групування і наскрізного аналізу застосований до нормативно-правового середовища;
- Демонстрація цілісного, практично застосовного та науково-обгрунтованого підходу до систематизації і наскрізного аналізу в конкретних виробничо-збутових ланцюгах готового до використання промисловістю та регулюювальними органами, що дозволятиме моделювання небезпеки в часовому розрізі для аналізу ризиків, в тому числі розробку путівника щодо безпечного виробництва;
- Результати повинні бути адаптовані для задоволення потреб кожної з зацікавлених сторін, у тому числі наукових центрів, що займаються моделюванням. Моделі та інструменти повинні бути поширені через доступні, готові до використання засоби.

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії


Матеріали

Legal and Financial issues