Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Інноваційне та відповідальне управлінняNMBP-31-2017: Важливі події


Проблематика:

Невід'ємною частиною LEIT-NMP частини Horizon 2020 є організація заходів великого стратегічного характеру. Прикладами є заходи, організовані спільно з головуванням в ЄС; а також EuroNanoForum, Manufuture, NMP Conferences та World Manufacturing Forum. Пропоновані заходи підтримки повинні сприяти створенню більш тісної взаємодії між ініціативами, висунутими Комісією та державами-членами, в інтересах забезпечення узгодженості спільних заходів у галузі наукових досліджень та інновацій в рамках частини промислового лідерства. Держави-члени, які будуть тримати майбутнє головування Європейського Союзу Мальта і Великобританія в 2017 році можуть бути особливо зацікавлені в цій темі.

Область застосування

Умовою повинно стати забезпечення високої політичної і стратегічної значущості та активна участь компетентного національного органу (органів). Пропозиції повинні звернути увагу на теми найбільш актуальні на момент події. Відповідна рівновага повинна бути присутня у пропонованій події, зі збалансованими презентаціями різних науково-дослідних і промислових елементів і точок зору. Організатори конференції повинні використовувати сучасні технології на всіх етапах життєвого циклу подій, що повинні включати в себе інтерактивні заняття. Інформаційно-пропагандистська діяльність може бути включена, наприклад, прес-програми заходів, присвячених широкому колу питань або навчанню. Держави-члени, що головують в Європейському Союзі в тому ж році координують зв'язок для того, щоб уникнути дублювання, і забезпечити, умови, за яких події повинні мати чітко визначені цілі та цільові групи. Участь національних органів в підтримці подій (з політичної точки зору і з ресурсами), повинні бути передумовою представktyyz пропозиції. Заява має бути підтримана компетентним чиновником у листі доданому до пропозиції. Комісія вважає, що пропозиції, що запитують внесок від ЄС між 300 і 600 тис євро дозволить цю конкретну задачу вирішувати відповідним чином. Тим не менш, це не виключає можливості відбору пропозицій, що передбачають інші суми фінансування. Не більше, ніж одна подія буде фінансуватися за кожним запитом (можливо охоплюється більш ніж одна подія).

Очікуваний ефект:


- Огляд досліджень, промислових та / або соціальних розробок, пов'язаних із регіональним промисловим лідерством у відповідних випадках;
- Обмін інформацією та порівняння точок зору;
- Підтримка мережі зацікавлених сторін і підтримка їх діяльності, наприклад, вчені в галузі природничих наук, соціологи, дослідники, промисловці, МСП інвестори, екологи, працівники музеїв і шкіл, неурядові організації, ...

Тип дії:

Координація та підтримка дій


Матеріали

Legal and Financial issues