Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Як оформити документиЯк розпланувати бюджет


Бюджет є фінансовим планом майбутніх витрат і повинен чітко визначити період часу, протягом якого вам потрібні кошти. У ньому необхідно відобразити всі наявні статті витрат: власні ресурси, кошти, надані з інших джерел, кошти, які ви очікуєте отримати від донора.

Найбільш загальними принципами складання бюджету проекту є:

  1. Отримання гранту базується на оцінці допустимих витрат, які мають бути деталізовані в бюджеті проекту, що включений до Grant Preparation Form (GPF);
  2. Усі витрати, пов’язані з виконанням проекту, мають відповідати фінансовим та контрактним вимогам ЄС, бути санкціонованими і відображатись в обліку регулярно на основі підтверджуючих первинних документів;
  3. Бюджет формується фактично знизу до верху (весь консорціум не повинен перевищити верхню планку, яка встановлена для бюджету всього проекту);
  4. Основою розрахунку бюджету є робочий план виконання проекту, в якому визначаються:
    • Основні робочі пакети (Work Packages) проекту;
    • Об’єм робочого часу для виконання кожного пакету;
    • Завдання і об’єм робочого часу для виконання даних завдань кожного партнера.


Матеріали

Legal and Financial issues