Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Мережа НКП в УкраїніМережа НКП в Україні


Установа/організація Керівник національного контактного пункту Контактні дані
1 Національна академія наук України Дубинський Єгор Петрович Yegor Dubynskyi
Tel.: +380919123161
E-mail: inco.ncp.ukraine@gmail.com
Volodymirska Str. 54, Kyiv, 01601.
National Academy of Science of Ukraine
2 Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій Коваль Олена Віталіївна Olena Koval
National Information Center for Ukraine-EU S&T cooperation
Room 801, 180 Gorkiy street, Kyiv, 03680, Ukraine
tel/fax: 380+44 529-03-32
E-mail: nip@fp7-ncp.kiev.ua
3 Національний університет «Львівська політехніка» Лазько Галина Вікторівна Halyna Lazko
Lviv Polytechnic National University
12, Stepan Bandera St., 79013, Lviv, Ukraine
Tel.: +380322582746
E-mail: lazko@lp.edu.ua
4 Донецький національний університет Савкевич Олексій Oleksiy Savkevych,
Donetsk National University
Universytetska; str., 24, 83001 Donetsk
e-mail: savkevych@donnu.edu.ua
Tel: +38-062-3020992
+38-050-4715448
5 Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова Степанова Тетяна Юріївна Tetyana Stepanova
Mechnikov Odessa National University, 65082, Odessa, Ukraine
Tel.: +380487317115, +380677258572
E-mail: Tanya.stepanova@onu.edu.ua
6 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Усатенко Галина Олегівна Galyna Usatenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv
64/13, Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine, 01601
Tel./fax: +38 044 239 32 40
e-mail: galyna.usatenko@gmail.com
7 Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Шахбазян Карина Суренівна Dr. Karina Shakhbazyan
Tel.: +38044 2396759
E-mail: karina@nas.gov.ua Center for intellectual property and technology transfer of NASU
8 Інноваційний центр НАН України Гороховатська Марина Ярославівна Dr. Maryna Gorokhovatska
Innovation center of NASU
Tel.: +38044 2396498
E-mail: mgor@nas.gov.ua
9 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Чернишов Леонід Іванович Dr. Leonid Chernyshev
I.M. Frantsevich Insitute for problems of Material Sciences of NASU
Tel.: +380444242073
e-mail: chern@ipms.kiev.ua
10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) Коцюбинський Володимир Олегович,
Никируй Любомир Іванович,
Григорук Ірина Іванівна
Kotsiubynskyi Volodymyr
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
57, Shevchenko Str., 76018, Ukraine
Tel./fax: +380(97)3803959, +380(3422)31574
E-mail: kotsuybynsky@gmail.com
11 Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» Хрипунов Геннадій Семенович Khrypunov Gennadiy
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 21, Frunze Str., 61002, Kharkiv, Ukraine
Tel.: +380577315691
E-mail: khrip@ukr.net
12 Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України Смалько Петро Якович Dr. Peter Smalko National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Researtch of NASU Tel.: +380442396759 E-mail: peter_smalko@voliacable.com
13 Ужгородський національний університет Симочко Таїсія Михайлівна Tayisiya Symochko Uzhhorod National University, 46, Pidgirna Str., Uzhhorod, 88000, Ukraine Tel.: +380506275445 E-mail: rds-microimmune@uzhnu.edu.ua
14 Інститут харчової біотехнології  та геноміки НАН України Красиленко Юлія Андріївна Dr. Julia Krasylenko Institute of Food Biotechnology and Genomics of NASU Tel.: +380674096292 E-mail: y.krasylenko@gmail.com
15 Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України Терелін Андрій Анатолійович Dr. Andriy Tarelin A.M. Pidgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of NASU Tel.: +380573494721 E-mail: tarel@ukr.net
16 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Карпаш Максим Олегович Maksym Karpash Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 15, Karpatska Str., Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine Tel.: +380342242002 E-mail: mkarpash@nung.edu.ua
17 Полтавський національний технічний університет Колієнко Анатолій Григорович Anatolii Kolienko Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University 24, Pershotravneva Avenue, Poltava, 36011, Ukraine Tel.: +380509455897 Tel.: +380532569894
18 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Ульєв Леонід Михайлович Leonid Ulyev National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 21, Frunze Str., 61002, Kharkiv, Ukraine Tel.: +380577076001 E-mail: ulyevlm@mail.ru
19 Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України Кот Ольга Вікторівна Dr. Olga Kot G.M.Dobrov Center for Studying R&D Potential and Science History of NASU Tel.: +380444821478 E-mail: olga.kot.jso@gmail.com
20 Національний університет «Києво - Могилянська академія» Чемоданова Олена Сергіївна Chemodanova Olena National University of Kyiv-Mohyla Academy Skovorody St., 2, Kyiv, 04655, Ukraine Tel.: +38 050-163-92-87 Tel./fax: +38 (044) 463 69 74 E-mail: chemodanovaos@ukma.kiev.ua    
21 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» Огородник Євген Анатолійович Evgen Ogorodnyk National Technical University of Ukraine “KPI” Tel.: +380444068475 E-mail: ogo55@ukr.net
22 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Чернюк Віталій Іванович Vitalli Cherniyk Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 64/13, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine Tel.: +380442393468 E-mail: spark_corporation@ukr.net
23 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Рибальченко Ігор Анатолійович Igor Rybalchenko National Aerospace University “KhAI” Tel.: +380577190473
24 Національний транспортний університет Дмитрієв Микола Миколайович Mykola Dmytriev National Transport University Ukraine, 1, Suvorova Str. 01010, Kyiv, Ukraine Tel.: +380442808448 E-mail:  ntu.dnn@mail.ru
25 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» Шукаєв Сергій Миколайович Sergiy Shukayev National Technical University of Ukraine “KPI” Tel.: +380444068019 E-mail: s.shukayev@kpi.ua
26 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Ткачук Микола В’ячеславович Nikolay Tkachuk National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 21, Frunze Str., 61002, Kharkiv, Ukraine Tel.: +380577076086 E-mail: tka@kpi.kharkov.ua
27 Громадська організація «Агенція європейських інновацій» Кульчицький Іван Іванович Ivan Kulchytsky 57, V. Tehornovil Str., 79058, Lviv, Ukraine Tel.: +380509292396
28 Державне космічне агентство України Харитонова Олена Олександрівна Olena Harytonova State Space Agency of Ukraine (SSAU) 8 Moskovska Str., 01010 Kyiv, Ukraine Tel.: +380442816247 e-mail: zaika@nkau.gov.ua
29 Українська астрономічна асоціація Вавилова Ірина Борисівна Iryna Vavilova Ukrainian Astronomical Association (UAA) Str. Observatorna 3, 04053 Kyiv, Ukraine Tel.: +380953945784 E-mail: irivav@mao.kiev.ua
30 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Халавка Юрій Богданович Yuriy Khalavka Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2, Kotsubinsky Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine Tel.: +380372584745 E-mail: y.khalavka@chnu.edu.ua
31 Національний університет біоресурсів і природокористування України Танчик Семен Петрович Semen P. Tanchyk National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Heroyiv Oborony str, 12, Kyiv, 03041 Tel.: +380445278214 E-mail: agriculture_chair@twin.nauu.kiev.ua
32 Київський національний університет будівництва і архітектури Плоский Віталій Олексійович Vitaliy Ploskyy Kyiv National University of Construction and Architecure 31, Povitroflotskiy av. Kyiv 36680, Ukraine Tel.: +380504693114 E-mail: geometry_kyiv@ukr.net
33 Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» Галущенко Олександр Миколайович Galushchenko Oleksandr State Scientific Institution «Ukrainian Scientific Research Institute of Spirit and Biotechnology of Food Products» 3, Babushkina lane, Kyiv, 03190, Ukraine Tel: +380674491329 e-mail: galushchenko@ua.fm
34 Національний гірничий університет Дичковський Роман Омелянович Dr. Roman Dychkovskiy National Mining University, Tel. (+38 056)-7446214 Fax (+38 0562)-473209 Karl Marks avenue, 19 Dnipropetrovsk, 49000 Ukraine e-mail: dichre@yahoo.com
35 Національний університет біоресурсів і природокористування України Засєкін Дмитро Адамович Dmytro A.Zasyekin National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Heroyiv Oborony str, 12, Kyiv, 03041 Tel.: +380445278041 E-mail: ndizdtv@gmail.com
36 Київський національний університет будівництва і архітектури Плоский Віталій Олексійович Vitaliy Ploskyy Kyiv National University of Construction and Architecure 31, Povitroflotskiy av. Kyiv 36680, Ukraine Tel.: +380504693114 E-mail: geometry_kyiv@ukr.net
37 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Шмарaков Ігор Олександрович Igor Shmarakov Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2, Kotsubinsky Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine Tel.: +380372584838 E-mail: igor.shmarakov@gmail.com
38 Державне агентство екологічних інвестицій України   Шевченко Олександр Валентинович Oleksandr Shevchenko Joint implementation division of State Environmental Investment Agency of Ukraine Mytropolyta V. Lypkivskogo St. 35, Kyiv, 03035, Ukraine Tel/fax:+380445949116 e-mail: shaleksandr7@gmail.com
39 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Ангельський Олег В’ячеславович Dr. Oleg Angelsky Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2, Kotsubinsky Str., 58012, Chernivtsi, Ukraine Tel.: +380372244730 E-mail: oleg_angelsky@ukr.net

Актуальний перелік НКП та контактних даних керівників доступний за посиланням.

Матеріали

Мережа НКП в Україні