Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Нові матеріали і технологіїПріоритети програми Горизонт 2020 для напрямку "Нанотехнології, сучасні матеріали, сучасні виробництва"


Аналізуючи робочу програму напрямку можна виділити наступні пріоритетні галузі, прогрес у розвитку яких дозволить забезпечити реалізацію економічних та соціальних завдань цього сектору Горизонт 2020:

  1. Наноматеріали та матеріали з новими властивостями
  2. Наноелектроніка
  3. Системи і устаткування для контролю та модифікації властивостей матеріалів
  4. Прикладні технології для розв’язку багатокомпонентних проблем

При цьому можна виділити наступні технології, від яких очікуються якісні зміни впродовж часу реалізації Горизонт 2020:

Для локалізації уваги фахівців можна сформувати наступний перелік тематик (в рамках напрямку «Нанотехнології, сучасні матеріали, сучасні виробництва»), до яких буде привернута максимальна увага як наукової спільноти, так і грантодавців:

Наноматеріали:

Пристрої та компоненти (наноелектроніка):

Системи і устаткування (наноструктурування та наноконтроль):

Нанобіологія: біологічні функції від молекули до клітини:

Наномеханіка: механіка наноструктурованих матеріалів та їх взаємодії з молекулами, оптики та електроніки:

Нанорідини: контроль стану системи на молекулярному рівні , маніпулятивна і технологічна стійкість:

Наноматеріали: наноструктуровані матеріали та конструкції з новими функціями застосуваннями:

Нано-електроніка: квантово-фізичні і нанопристрої на основі функціональних матеріалів:

Нано-Інструменти:

Нано-оптика:


Матеріали

Nanotechnology roadmap


Contribution of Nanomedicine to Horizon 2020


Key Enabling Technologies for European Growth


Leadership in Enabling and Industrial


Nanomaterials and Nanotechnology


Nanotech


Nanotechnology Horizon 2020 LEIT


Research on nanotechnologies


Roadmap Nanotechnology